Praktijk voorwaarden

1. Behandeling
Een standaard behandeling duurt ca. 60 minuten. Bij het intakegesprek kun je ook kiezen voor kortere behandelingen, dat dient wel duidelijk aangegeven te worden.
De duur van een behandeling is altijd inclusief 10 minuten voor de therapeut om het dossier aan te vullen. Dus bij een standaardduur van 60 minuten, ben je ca. 50 minuten binnen.
Meenemen bij het intakegesprek: legitimatiebewijs
Meenemen bij de vervolgbehandelingen: grote handdoek om op te liggen.
 
2. Afzeggen of verzetten van een afspraak
Afzeggen of verzetten dient minimaal 24 uur voor de behandeling te gebeuren, bij afzeggen of verzetten binnen 24 uur kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Afbericht binnen 24 uur dient altijd telefonisch op het praktijknummer te gebeuren, je kunt je afmelding inspreken op het antwoordapparaat. Niet (op tijd) afgezegde sessies worden nooit door zorgverzekeraars vergoed!
 
3. Betaling
Je krijgt begin van iedere maand, de factuur over de voorgaande maand digitaal toegestuurd, tenzij anders afgesproken. Binnen 21 dagen na factuurdatum dient deze betaald te zijn. Als betaling na de 2e herinnering uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau, incassokosten komen voor rekening van de cliënt (bedragen minimaal 48 euro). De behandeling kan worden opgeschort als na een eerste herinneringsmail de betaling nog langer dan een week uitblijft. Dit om te voorkomen dat het bedrag nog verder oploopt.
 
3. Vergoeding
Mocht achteraf blijken dat je verzekeraar niet (meer) vergoedt, dan vervalt je betalingsverplichting aan ons uiteraard niet. Wij weten veel over vergoeding, maar zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke toekenning of hoogte daarvan. Meer over vergoedingen.
 
4. Verslaglegging en informatie aan derden / geheimhouding
We vallen onder het beroepsgeheim. Het informeren van huisarts/verwijzer gebeurt schriftelijk en alleen met jouw instemming. Verder overleg met derden gebeurt alleen in samenspraak en met jouw toestemming.
 
5. Beïndiging therapieproces
Beëindiging van het therapieproces wordt door jou of door de therapeut in het voorlaatste gesprek aangekondigd. Tijdens de laatste sessie vindt dan ook de evaluatie plaats.
 
6. Schade
De therapeut is niet verantwoordelijk voor (im)materiële schade die je geleden hebt tijdens het bezoeken van de praktijk. Dit geldt ook voor zoekgeraakte / vergeten spullen.
 
7. Klachten
We zijn aangesloten bij een erkende geschillencommissie en vallen onder het tuchtrecht. Uiteraard nodigen we je uit om een klacht eerst met ons te bespreken zodat we er samen uit kunnen komen.
 
8. Wachtkamerbeleid
In verband met de aangrenzende behandelruimtes, zijn mobiele telefoongesprekken in de wachtruimte niet toegestaan. Verzoek is om het in de wachtruimte zo rustig mogelijk te houden.